KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI KAPSAMINDA ÇALIŞTIRILMAK
ÜZERE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca, 2012/3945 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile çıkarılan “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Uygulamalarında Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esaslar”a göre Bakanlığımız taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere sözlü sınav sonucuna göre ilanda belirtilen şartlarda (7) Avukat, (4) Mimar, (11) İnşaat Mühendisi, (3) Harita Mühendisi, (1) Elektrik-Elektronik Mühendisi, (1) Jeoloji Mühendisi, (1) Jeofizik Mühendisi olmak üzere toplam (28) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Başvurular 11/05/2017 perşembe günü başlayıp 22/05/2017 pazartesi günü mesai bitimine (saat 18:00) kadar Bakanlık resmi web sayfasından yapılacaktır. Ayrıca kuruma herhangi bir belge gönderilmeyecektir.

Başvuru Başlangıç: 11/05/2017 perşembe
Başvuru Bitiş: 22/05/2017 pazartesi

 

Başvuru sırasında istenecek belgeler

 

1. Beyan Belgesesi indirmek için tıklayınız

2. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu indirmek için tıklayınız

3. Öz geçmiş

4. Yüksek öğretim diploması veya mezuniyet belgesinin örneği; eğitimini tamamlamış olanlar için diploma denkliğinin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edildiğini gösterir belge(Diplomada mezuniyet notu yazılı olmayan adaylar için, diplama ile birlikte transkript belgesi)

5. Avukat adaylar için Avukatlık ruhsatname örneği,

CSB LogoT.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

***TCKİMLİK NUMARANIZI ve NÜFUS CÜZDAN BİLGİLERİNİZİ GİREREK SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANINA BAŞVURU YAPABİLİRSİNİZ***

T.C. Kimlik Numarası
Nüfus Cüzdan Seri ve No, Geçici Kimlikler için Belge No, Yeni Kimlikler için SeriNo
 

Başvurular sona ermiştir